Veel scholen kiezen ervoor om een deel van hun onderwijs via projectonderwijs vorm te geven. Projectonderwijs biedt scholen mogelijkheden voor het werken aan vakoverstijgend onderwijs, kennis en vaardigheden, buitenschools leren en gedifferentieerd onderwijs.

In 2010 is het handboek projectonderwijs ontwikkeld. Dit handboek is gratis te downloaden. Het handboek omvat een groot aanbod aan instrumenten die ondersteuning bieden bij het opstarten of verstevigen van projectonderwijs. De instrumenten hebben betrekking op verschillende onderwerpen zoals: visie, beoordeling, vaardigheden en projectmaterialen. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de school zal het ene instrument relevanter zijn dan het andere instrument.

De cursus is in eerste instantie bedoeld voor lerarenopleiders en onderwijsondersteuners die docenten willen ondersteunen bij het systematisch opstarten van projectonderwijs. Maar de materialen kunnen vanzelfsprekend ook door andere belangstellenden gebruikt worden.