Handleiding
Deze handleiding informeert lerarenopleiders en onderwijsondersteuners over de cursus projectonderwijs.
Na een korte verantwoording over het ontstaan van de cursus volgt achtereenvolgens een beschrijving van de uitgangspunten, doelstellingen en opzet van deze cursus. Vervolgens komen de cursusmaterialen en leerinhouden aan bod. Tot slot volgt een overzicht van gebruikte literatuur die binnen de verschillende cursusmaterialen is gebruikt.