Opdrachten

Deze cursus is gericht op het systematisch ontwerpen en ontwikkelen van projectonderwijs.

Deze activiteit is in deze cursus uiteengelegd in drie stappen: analyse (blok 1) , ontwerp (blok 2)  en evaluatie (blok 3).  Elk blok kent één of meer opdrachten. De opdrachten werken stap voor stap toe naar gefundeerd neerzetten van projectonderwijs in de onderbouw.

Elk blok begint met een inleiding over het doel en de inhoud van dat blok. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van mogelijke hulpmiddelen.