Blok 1: Analyse

In blok 1 staat het analyseren centraal: U leert op systematische wijze een samenhangende visie op projectonderwijs te ontwerpen.

Aanknopingspunten daarvoor worden aangereikt in het handboek projectonderwijs, hoofdstuk A: Visie en doelen, maar ook middels het curriculaire spinnenwebspel uit de cursus (digitale) leermiddelen arrangeren. De opdracht leidt uiteindelijk naar een samenhangende visie op projectonderwijs die als uitgangspunt geldt voor het ontwikkelen, aanscherpen en uitvoeren van projecten, wat u later in deze cursus zult gaan doen.

In de PowerPoint 'Bijeenkomst 1  vindt u de opzet en opdracht uit blok 1. Als ondersteuning bij het uitvoeren ervan, kunt u de volgende hulpmiddelen gebruiken:

Uit het handboek projectonderwijs: